Pracownia mikrobiologii ma dzięki WOŚP makromożliwości

W poniedziałek 19 lutego w Pracowni mikrobiologii Szpitala Joannitas w Pszczynie odbyło się uroczyste uruchomienie nowego specjalistycznego sprzętu – spektrometru masowego IVD MALDI Biotyper Sirius firmy Bruker. Nowa aparatura częściowo zastąpi dotychczas stosowane manualne i automatyczne metody diagnostyczne służące do identyfikacji drobnoustrojów.

Dzięki Jurkowi Owsiakowi i tysiącom wolontariuszy, którzy od 32 lat rok do roku organizują Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szpital Joannitas w Pszczynie otrzymał kolejny, najwyższej jakości sprzęt. Spektrometrem tej klasy może pochwalić się jedynie kilka śląskich szpitali – mówi Karolina Płoszaj, kierownik Medycznego laboratorium diagnostycznego.

– Spektrometr masowy tworzy widma profilu białkowego badanego drobnoustroju (tzw. genetyczny „odcisk palca”), które porównuje z referencyjną bazą danych, co pozwala na szybką i dokładną klasyfikację taksonomiczną organizmów do poziomu gatunku (lub rodzaju) w ciągu zaledwie kilku minut – tłumaczy Marzena Wiewióra-Wiertel, starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej. I dodaje: – Ma to ogromne znaczenie w przypadku próbek klinicznych, ponieważ pozwala skrócić czas uzyskania końcowego wyniku badania mikrobiologicznego co najmniej o 24-48 godzin.

– Ponadto spektrometria mas typu MALDI-TOF umożliwia szybką identyfikację mikroorganizmów bezpośrednio w dodatniej próbce krwi, co ma kluczowe znaczenie w przypadku pacjenta z sepsą – mówi Agnieszka Starzyczna, młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej. I dodaje: – Jest też nieocenionym narzędziem do identyfikacji drobnoustrojów rzadkich i trudno rosnących (np. beztlenowych, grzybów – w tym strzępkowych) oraz takich, których nie można zidentyfikować klasycznymi metodami biochemicznymi.

Pod­czas uroczys­tego otwar­cia obecni byli przedstawiciele Zarządu Powiatu Pszczyńskiego – Bar­bara Ban­doła, Damian Cieszewski oraz Grzegorz Nogły.

W minionym roku, również w ramach wsparcia WOŚP, Pracownia mikrobiologii otrzymała od Fundacji analizator do diagnostyki molekularnej, który w godzinę może dokonać przygotowania próbki, ekstrakcji materiału genetycznego, amplifikacji, detekcji i analizy.

Analizator pozwala kompleksowo wykonać testy na 170 patogenów i genów wywołujących infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, zakażenia krwi, przewodu pokarmowego, ośrodkowego układu nerwowego a także oporność na antybiotyki. Wielkim atutem jest również to, że urządzenie nie tylko skraca czas potrzebny na wykonanie badania, ale także  minimalizuje pracę diagnostów w zakresie przygotowania próbki.

Skip to content