RAK JELITA GRUBEGO – BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE

INFORMACJA O PROFILAKTYCZNEJ KOLONOSKOPII

Szanowni Państwo,
informujemy, że do badań profilaktycznej kolonoskopii realizowanych do końca roku 2023 w ramach „Programu wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Gminy Pszczyna na lata 2023-2027″ w 2024 kwalifikują się osoby:
• bez objawów potencjalnie mogących wskazywać nowotwór jelita grubego;
• które nie miały wykonanej kolonoskopii w przeciągu ostatnich 10 lat,
• które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie otrzymały imiennego zaproszenia do udziału w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego,
• oraz spełniają kryterium wiekowe:
– 25-49 lat – w przypadku osób pochodzących z rodziny HNPCC lub FAP, zgodnie z potwierdzeniem z poradni genetycznej,
– 40-49 lat – w przypadku osób, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
– 50-75 lat – niezależnie od wywiadu rodzinnego.

Program obejmuje dwa etapy:
– I etap: Konsultacja pielęgniarska, na którą należy zarejestrować się telefonicznie pod nr telefonu 32 611-53-03. Podczas konsultacji zostanie ustalony termin badania przesiewowego.
Podczas konsultacji pacjent wypełni zgody na udział w programie oraz kwestionariusz ankiety kwalifikujący do programu. Na miejscu pielęgniarka udzieli pacjentowi wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowania się do badania kolonoskopowego oraz przekaże mu preparat do oczyszczenia jelit wraz z instrukcja przygotowania.
– II etap: Wykonanie badania przesiewowego.
Podczas badania kolonoskopii (w sedacji lub w znieczuleniu ogólnym) lekarz może zdecydować o pobraniu wycinków do oceny histologicznej, a także w razie potrzeby o wykonaniu polipektomii.

O programie
„Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Gminy Pszczyna na lata 2023-2027 na rok 2024” jest adresowany do mieszkańców Gminy Pszczyna – kobiet i mężczyzn bez objawów potencjalnie mogących wskazywać nowotwór jelita grubego. W ramach programu wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego, który niestety jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. Rak ten rozwija się początkowo bezobjawowo – z łagodnych zmian, tzw. polipów. Taka zmiana trwa najczęściej kilkanaście lat – poddając się badaniu odpowiednio wcześnie i usuwając polipy można zapobiec rozwojowi raka.

Dlatego tak istotną kwestią jest profilaktyka badań kolonoskopii i odnalezienie w jelitach bezobjawowych jeszcze zmian i ich usunięcie, co pozwala na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka jelita grubego nawet o 60-90%. Wcześnie wykryty rak jelita jest bardzo często wyleczalny.

Kontakt:
tel. 32 611 53 03
Rejestracja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:35.
Adres: Szpital Joannitas w Pszczynie
ul. dr. Witolda Antesa 11
43-200 Pszczyna
Pracownia endoskopii znajduje się na I. piętrze.

Organizatorzy Programu:
Gmina Pszczyna
Szpital Joannitas w Pszczynie
„Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Gminy Pszczyna na lata 2023-2027″ jest finansowany ze środków Gminy Pszczyna.


Skip to content