Praca dla lekarzy

9 miesięcy temu

Szpi­tal zatrudni lekarzy

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie poszukuje lekarzy następu­ją­cych specjalności:

  • spec­jal­istów z zakresu chirurgii ura­zowej i trau­ma­tologii narządu ruchu

  • spec­jal­istów z zakresu neona­tologii lub pediatrii

  • spec­jal­istów z zakresu chirurgii ogólnej

  • spec­jal­istów z zakresu chorób wewnętrznych

szczegóły można znaleźć w zakładce:

www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl/​a​r​t​y​k​u​l​/​43​/​o​g​l​o​s​z​e​n​i​e​-nr-92018-​z-​dnia-​1712-​18r