Kontakt

SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE

ul. dr. Witolda Antesa 11
43200 Pszczyna

tel. 32 611 53 00

strona www: www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel.: 32 611 53 00 (szpi­tal) Odd­zi­ały

tel.: 32 611 53 02 (admin­is­tracja)
tel.: 32 611 53 07 (izba przyjęć)

W nocy i w święta

Dla pac­jen­tów z nagłymi zachorowa­ni­ami, nagłym pogorsze­niem stanu zdrowia lub zaostrzeni­ami chorób przewlekłych, bez zagroże­nia życia lub zdrowia, w dni powszed­nie do godziny 18.00 przez­nac­zone są porad­nie pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej (lekarz rodzinny i specjaliści).

Więcej: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Odd­zi­ały

Bezpośred­nie dane kon­tak­towe poszczegól­nych odd­zi­ałów można znaleźć w zakładce Odd­zi­ały.

Dział zamówień publicznych

e-​mail: zamowienia@szpital.pszczyna.pl

tel.: 32 611 53 76

Inspek­tor Ochrony Danych

Grażyna Gąsior

email: iod@szpital.pszczyna.pl

Kon­takt z mediami

Bar­bara Zejma-​Oracz

email: rzecznik@szpital.pszczyna.pl

tel. 601 517 314

Pobierz Press pack

SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE samorzą­dowa sp. z o.o.

siedz­iba: 43200 Pszczyna, ul. dr. Witolda Antesa 11

KRS: 0000479385

NIP: 6381522246

REGON: 276581253

BDO: 000072603

RPWDL: 000000200721