ZALECENIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

W związku z rosnąca liczbą zakażeń wirusowych dróg oddechowych, w tym COVID-19, prosimy aby odwiedziny bliskich skrócić do 15-20 min. Prosimy również by chorego odwiedzać pojedynczo. Dodatkowo wprowadzamy bezwzględny obowiązek noszenia maseczek podczas odwiedzin. Maseczki bezpłatnie udostępnia portier. Niedopuszczalne jest odwiedzanie chorych przez osoby bliskie z symptomami infekcji.

Prosimy o wyrozumiałość. Nasze decyzje podejmowane są troską o pacjentów oraz ograniczeniem potencjalnego ryzyka szerzenia się zakażeń.

Skip to content